Notras Contracting A/S er et mekanisk firma som kommer inn under gruppen "stålbearbeiding"
I tillegg har firmaet spesialisert seg på utvikling og produksjon av skruetransportører

Notras Contracting A/S har en basis på 12 personer.

Pga. omfattende samarbeid med erfarne og kompetanserike fagarbeidere er det ikke uvanlig at vi benytter 15-20 fagfolk i enkeltprosjekter.
Dette har vi god erfaring med og ønsker å fortsette å glede våre kunder med denne service.


Visjon - mål
Notras Contracting A/S har som visjon å kunne serve industrien med 1.klasses produkter og tjenester med ekstrem service faktor.
Vi skal i fremtiden glede flere kunder med våre erfaringer og sørge for at industrien spesielt i nedre Telemark og Vestfold får gleden av dette.

 

HMS
Helse - Miljø - Sikkerhet
Notras Contracting A/S setter fokus på HMS med Argus internkontrollsystem