Maskineringsarbeid:
Produksjon og levering av maskinerte enheter.
Omfanget er stort av hva vi kan levere.
Alt fra små bolter til lange aksler og tyngre bearbeidete maskinenheter
Trapper, tekkverk og plattformer:
Vi produserer i alle formater etter krav og behov. Montering av fagfolk raskt og effektivt.
Transportsystemer:
Skruetransportører er vår spesialitet.
Vi produserer skruer med diameter opp til 1000 mm. Løse vinger for montering på eldre skruer leverer vi også. Utbrenningsmål beregner vi om nødvendig.
Plate og sveisearbeid
utføres av fagfolk med nødvendige sertefikater.
Konstruksjoner, tanker og siloer kan prefabrikkeres i vårt verksted.
Utleie av mannskap.
Ved revisjon-/vedlikeholdstans har vi stålarbeidere for uleie
.